Możliwe formy podstawowe wyrazu "wie"

    wiedzieć (Czasownik)

Dalsze kroki

Mehr erfahren
Mehr erfahren
Masz jeszcze pytania? Możesz postawić je na forum i uzyskać odpowiedzi od użytkowników.
Vokabeln sortieren
Vokabeln sortieren
Sortieren Sie Ihre gespeicherten Vokabeln.
Suchverlauf ansehen
Suchverlauf ansehen
Sehen Sie sich Ihre letzten Suchanfragen an.

Wyrazy podobne

dwie, więc, wiek, wieś, więź Wien

W obrębie poszukiwania

soviel