LEOs Flexionstabelle 

LEOs Flexionstabelle godereÜbersetzungen anzeigen

Hilfsverb/Verbo ausiliario: avere

Modo indicativo
PresentePassato prossimo
(io) godo (io) ho goduto
(tu) godi (tu) hai goduto
(lui/​lei/​Lei) gode (lui/​lei/​Lei) ha goduto
(noi) godiamo (noi) abbiamo goduto
(voi) godete (voi) avete goduto
(loro) godono (loro) hanno goduto
ImperfettoTrapassato prossimo
(io) godevo (io) avevo goduto
(tu) godevi (tu) avevi goduto
(lui/​lei/​Lei) godeva (lui/​lei/​Lei) aveva goduto
(noi) godevamo (noi) avevamo goduto
(voi) godevate (voi) avevate goduto
(loro) godevano (loro) avevano goduto
Passato remotoTrapassato remoto
(io) godei | godetti (io) ebbi goduto
(tu) godesti (tu) avesti goduto
(lui/​lei/​Lei) godé | godette (lui/​lei/​Lei) ebbe goduto
(noi) godemmo (noi) avemmo/ebbimo goduto
(voi) godeste (voi) aveste goduto
(loro) goderono | godettero (loro) ebbero goduto
FuturoFuturo anteriore
(io) god (io) avrò goduto
(tu) godrai (tu) avrai goduto
(lui/​lei/​Lei) god (lui/​lei/​Lei) avrà goduto
(noi) godremo (noi) avremo goduto
(voi) godrete (voi) avrete goduto
(loro) godranno (loro) avranno goduto
Modo condizionale
PresentePassato
(io) godrei (io) avrei goduto
(tu) godresti (tu) avresti goduto
(lui/​lei/​Lei) godrebbe (lui/​lei/​Lei) avrebbe goduto
(noi) godremmo (noi) avremmo goduto
(voi) godreste (voi) avreste goduto
(loro) godrebbero (loro) avrebbero goduto
Modo congiuntivo
PresentePassato
(io) goda (io) abbia goduto
(tu) goda (tu) abbia goduto
(lui/​lei/​Lei) goda (lui/​lei/​Lei) abbia goduto
(noi) godiamo (noi) abbiamo goduto
(voi) godiate (voi) abbiate goduto
(loro) godano (loro) abbiano goduto
ImperfettoTrapassato
(io) godessi (io) avessi goduto
(tu) godessi (tu) avessi goduto
(lui/​lei/​Lei) godesse (lui/​lei/​Lei) avesse goduto
(noi) godessimo (noi) avessimo goduto
(voi) godeste (voi) aveste goduto
(loro) godessero (loro) avessero goduto
Modo imperativo
Presente
godi (tu)
goda (lui/​lei/​Lei)
godiamo (noi)
godete (voi)
godano (loro)
Forme impersonali
Participio presenteParticipio passato
godente goduto
Gerundio presenteGerundio passato
godendo avendo goduto
Werbung
 
Werbung