Reklama

Warunki użytkowania

Uwaga wstępna

Korzystanie z naszej oferty oznacza zarazem, że zgadzasz się z naszymi poniższymi warunkami użytkowania.

Warunki użytkowania uzupełnione są rozdziałemPolityka prywatnościUstala się tam usługi, przy którch LEO używa ciasteczek, i w jakim wymiarze i w jaki sposób pobierane są dane osobowe. Jeśli zechcesz korzystać z usłóg wymagających ciasteczek lub/i danych osobowych, zapytamy Cię o zgodę na to (np. przy korzystaniu z forum, trenera lub kursów musimy pobierac dane móc połączyć je z Twoją osobą).

Użytkowanie słownika LEO

Korzystanie z usług leo.org w ramach prywatnych i firmowych jest bezpłatne, o ile nie wspomina się jasno o powstających kosztach. Oferta za opłatę obejmuje przede wszystkim materiały do nauki (kursy językowe). Wzbronione jest udostępnianie usług osobom trzecim za opłatę.

Odpowiedzialność

Treść strony LEO

LEO nie bierze na siebie odpowiedzialności za zgodność proponowanych tłumaczeń wyrazów, par wyrazów, zwrotów idiomatycznych itp.

Treści pochodzące od osób trzecich

Proszę zgłaszać linki o bezprawnym charakterze treści. Rozpracowanie pasków narzędzi/pluginsów/apletów itp..

LEO dystansuje się od treści zlinkowanych stron internetowych i nie obejmuje w posiadanie tych treści. Dystans ten odnosi się do wszystkich linków znajdujących się na naszej stronie internetowej i do wszystkich zawartości stron, na które prowadzą zameldowane u nas banery i linki. Rozpracowanie pasków narzędzi/pluginsów/apletów itp. . (Patrz punkt ... na dole stronyRejestracja.)

Wszystkie prawa co do w ramach tej oferty online opracowanego oprogramowania, bazy danych i pozostałych treści należą do firmy LEO GmbH, o ile nie jest mowa o innym twórcy lub posiadaczu prawa. Jakiekolwiek zastosowanie oprogramowania, danych lub innych treści, poza postacią oferowaną i umożliwioną przez leo.org, jest wzbronione. Przede wszystkim wzbrania się korzystania z treści za pomocą skryptu lub w innej zautomatyzowanej formie.

Rozpracowanie pasków narzędzi/pluginsów/apletów itp.

Oprogramowywanie pasków narzędzi/pluginsów/appletów itp. (krótko: "narzędzi") do przeglądarek internetowych, umożliwiających bezpośrednie korzystanie z serwisu LEO, dozwolone jest tylko za wcześniejszą zgodą ze strony LEO. Do użytkowania serwisu LEO można zintegrować tylko te narzędzia, na których oprogramowanie zezwoliła uprzednio firma LEO.

Na użycie narzędzia zezwala się tylko i wylącznie, gdy zawiera ono wzmiankę o firmie LEO i gdy dostarcza ono takich samych wyników, jakie otrzymuje się szukając hasła na naszej stronie dict.leo.org. Nie dozwolone jest ominięcie reklamy na stronie LEO poprzez tzw. "zoptymalizowane" rozwiązania, wyłączające reklamę.

Link na stronę usług LEO jest dozwolony. Oczekujemy jednak, żeby link naprawdę prowadził do słowników LEO, a strona umieszczająca go, nie zawierała żadnej nielegalnej lub pornograficznej treści. Link powinien wskazywać na 'https://dict.leo.org/'.

Integracja maski wyszukiwania LEO na innych stronach internetowych

LEO pozwala na zintegrowanie maski wyszukiwania na innej stronie, prowadzącej do strony LEO, jeśli:

 • W masce tej jest wzmianka o LEO i po okienku wyszukiwania widać dokładnie, że chodzi o poszukiwanie hasła w słowniku LEO
 • strona z wynikami wyświetlana będzie nie ulegając żadnym zmianom (w danym przypadku we własnym oknie przeglądarki, a nie w ramce własnej oferty) - przede wszystkim nie można wyłączać reklamy.

Obrazki i ikonki

Czarno-białe ikonki pochodzą za wyjątkiem paru odhttps://materialdesignicons.com/i dostępne są podSIL Open Font License

By wyświetlić obrazki o wyższej rozdzielczości, używamy w niektórych miejscach das JQuery Lightbox Plugin von Leandro Vieira Pinho

Jak współdziałać z nami?

Nowy wpis do słownika

LEO cieszy się z propozycji nowych haseł, jeśli są one odpowiednio udokumentowane i potwierdzone za pomocą odpowiednich źródeł lub przykładów z kontekstem. Przeczytaj na ten temat też szczegółowe Informacje

Forum "Nowe hasło dla LEO" przeznaczone jest tylko dla pojedynczych propozycji haseł. W przypadku całych list z wieloma hasłami obowiązuje następujący passus na temat słownictwa w podarunku.

Słownictwo w podarunku

Jeśli zechciałbyś nam udostępnić większy zbiór słówek, ucieszylibyśmy się z takiego "Słownictwa w podarunku". W takim razie proszę napisz krótkiego maila do naszego zespołu.  Rozpracowanie pasków narzędzi/pluginsów/apletów itp., w celu omówienia procesu zintegrowania takiej "darowizny" w naszym słowniku. Możemy bowiem tylko integrować słownictwo, do którego posiadasz odpowiednie prawa, i na którego użytkowanie nam zezwalasz. Musisz z tego powodu darując słownictwo LEO zezwolić nam na przetwarzanie danych (słówek) przez LEO lub osoby trzecie na całym świecie (online i offline), we wszystkich formach użytkowania (w formie wydrukowanej, na nośnikach danych i innych mediach), na powielanie, rozpowszechnianie i oferowanie do publicznego użytkowania przez osoby trzecie.

Zgłoszenia błędów

W celu zgłoszenia prostych błędów ortograficznych itd. proszę wykorzystywać formularzZgłoś błąd

Jeżeli istnieją hasła, które wydają Ci się nieprawidłowe i chciałbyś zasięgnać rady lub przeczytać opinię innych użytkowników, sprawdź czy jest już artykuł na ten temat na forum. W innym wypadku rozpocznij odpowiednią dyskusję. Błędne hasło? (patrz też poniżej, Rejestracja).

Rejestracja

Treść i korzystanie z forum

Forum (po lewej:Niemiecko-Angielskie, Niemiecko-Francuskie, Niemiecko-Hiszpańskie, Niemiecko-Włoskie, Niemiecko-Chińskie, Niemiecko-Rosyjskie, Niemiecko-Portugalskie, Niemiecko-Polskie, Angielsko-Hiszpański, Angielsko-Francuski, Angielsko-Rosyjski, Hiszpańsko-Portugalski) mają dać Ci możliwość postawienia pytań, zasięgnięcia informacji, przeczytania lub oddania komentarzy itp., mających do czynienia z językiem, w celu wymiany z innymi użytkownikami. Przy korzystaniu z forum obowiązują następujące warunki użytkowania:

Słownictwo w podarunku

Użytkowanie forum wymaga Słownictwo w podarunkuprawidłowego podania imienia i nazwiska oraz funkcjonującego adresu mailowego. Pragniemy zaznaczyć, ze zezwalamy na użytkowanie naszego forum tylko jeśli wyznasz nam Twoją prawdziwą tożsamość. W dyskusjach możesz oczywiście brać udział pod pseudonimem (nikiem/aliasem) Rejestracja wymaga więc wyboru nazwy do zalogowania się, jak również nicka/aliasa. Ogólnie rzecz biorąc możesz wybrać takiego samego nicka jak i nazwę. Ale dla bezpieczeństwa zalecamy dobór innych znaków do nicka jak do nazwy, by uniemożliwić osobom trzecim dostęp do Twojego konta. Wzbronione jest użytkowanie forum z wieloma różnymi nickami, a zarazem jakoby pod różnymi postaciami.

Zasady postępowania na forum

Każdy użytkownik piszący artykuł do naszego forum, zgadza się na opublikowanie tego artykułu na łamach forum. Ale nie ma on prawa do tego, żeby jego artykuły zostały generalnie publikowane na forum przez LEO.

Artykuły te muszą być merytoryczne, tzn. muszą nawiązywać do tematu języka. LEO jest uprawiniony to usuwania artykułu nie pasującego do tematu jęzokowego. Forum podzielone jest na różne rubryki tematyczne. Jeśli korzystasz po raz pierwszy z danej rubryki, przeczytaj najpierw informacji dotyczących każdej z rubryk. (linka z informacją znajdziesz po prawej stronie obok tytułu rubryki). Opisuje ona. co dokładnie dotyczy danej rubryki i w jaki sposób zadawać pytaia na forum (jak rozpocząć dyskusje). Zanim rozpoczniesz nową dyskusję, sprawdź za pomocą przyciskuFunkcja poszukiwaniana forum, czy znajdzie się podobna dyskusja. Jeśli tak nie jest, przejdź na stronę wejściową forum i kliknij na tytuł odpowiedniej rubryki. Poprzez przycisk Nowy artykuł możesz rozpocząć nową dyskusję.

Na forum powinien panować uprzejmy i rzeczowy ton. Dozwolona jest oczywiście rzeczowa krytyka, nawet jeśli będzie ona trochę ostrzejsza. Nie pozwala się natomiast na bluźnierską krytykę jak również na poniżanie osób czy artykuły naruszające obowiązujące prawo niemieckie. Gdy tylko LEO dowie się o tym, że na łamach forum znalazł się artykuł naruszający niemieckie prawo karne, słownik ten zastrzega sobie poinformowanie prokuratury.

Weitere Informationen zum Umgangston entnehmen Sie bitte auch unserer Netikette

Explizit nicht erlaubt sind in unseren Foren unter anderem:

 • Werbung (z. B. durch Platzieren von Links), Spam (Anpreisung von Fake Passports etc.), Spickzettel;
 • Kommentare, die gegen geltendes deutsches Recht verstoßen, inklusive das Urheberrecht;
 • die Veröffentlichung privater Daten Dritter;
 • konkrete medizinische Ratschläge/Empfehlungen

Jeśli komuś z użytkowników treść na forum wydaje się nielegalna lub wątpliwa, prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas o tym mailem Rozpracowanie pasków narzędzi/pluginsów/apletów itp.. Prosimy o podanie powodu/powodów, dlaczego artykuł ma być bezprawny albo przynajmniej wątpliwy, po to byśmy mogli sprawidzić stan rzeczy. Prosiemy też o wysłanie nam tzw. URL (czyli adres danego artykułu z pola adresu Twojej przeglądarki), byśmy łatwiej mogli znaleźć dany artykuł.

Cytaty

Zasadniczo możliwe jest używanie cytatów z innych źródeł na łamach forum LEO, np. by uzasadnić dany wpis.Cytaty te muszą jednak spełniać następujjące wymogi, po to by nie naruszać praw autorskich:

 • Das Zitat muss als solches erkennbar sein (z. B. indem es kursiv gesetzt wird).
 • Es findet eine inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Zitat statt.
  Bei Beiträgen in "Falscher Eintrag in LEO?" und "Neuer Eintrag für LEO" ist ein Zitat daher in der Regel zulässig.
  Nicht zulässig wäre dagegen eine Art "Pressespiegel" (Sammlung von Zeitungsartikeln inklusive Ausschnitten daraus) oder ähnliches ohne eigenen Beitrag dazu.
 • Das Zitat darf nicht länger sein, als es die inhaltliche Auseinandersetzung erfordert.
 • Die Quelle muss genannt und (sofern möglich) verlinkt werden.

Das LEO-Team behält sich vor, Zitate, die eine Urheberrechstverletzung darstellen könnten, ohne Begründung zu kürzen oder zu löschen. Bei wiederholten Verstößen behalten wir uns zudem vor, das entsprechende Nutzerkonto zu sperren.

Sankcje

Poprzez rejestrację dochodzi do kontraktu między zarejestrowanym użytkownikiem i firmą LEO. Słownik LEO ma prawo do tymczasowego blokowania użytkowników lub ostatecznego wypowiedzenia tym, którzy naruszają warunki użytkowania lub zachowują się w inny sposób tak, że utrzymanie kontraktu jest ze strony LEO niemożliwe. Poza tym LEO może usuwać poszczególne artykuły naruszające wymienione powyżej warunki użytkowania.

W przypadku wypowiedzenia lub zablokowania, użytkownik nie ma prawa do ponownej rejestracji pod tą samą albo inną nazwą i/albo nickiem, bez uprzedniej pisemnej zgody. LEO ma prawo, aczkolwiek nie jest zobowiązany do dalszego korzystania z artykułów użytkownika, zamieszczonych na forum do momentu wypowiedzenia. Natomiast usunięte artykuły nie mogą zostać ponownie opublikowane.

Kursy online / Ogólne warunki handlowe / OWH

Jeśli chciałbyś nabyć jeden z naszych kursów, poinformuj się najpierw o naszych OWH Ogólne warunki handlowe (OWH)

Legalność

Obowiązuje niemiecka wersja warunków użytkowania.

Dalsze informacje znajdziesz na naszej stronie internetowejPolityka prywatności
Reklama

Wesprzyj redakcję LEO:

 
 
 • Pinyin
   
 • klawiatura
   
 • znaki specjalne
   
LEO: Informacje dodatkowe
 
LEO: Tabela fleksyjna

By rozpocząć dyskusję na forum, trzeba być zameldowany. Możesz jednak zawsze przeszukiwać forum dyskusyjne nie będąc zameldowany.

 Przeszukaj forum 

By zapisać słówka i uczyć się ich później musisz być zameldowany. Zameldowanie i korzystanie z trenera językowego są bezpłatne.

 
Twoje ostatnio poszukiwane wyrazy, przy czym najbardziej aktualny wyraz znajduje się na pierwszej pozycji. Wystarczy kliknąć słowo, by ponownie wyświetlić wyniki.
#Poszukiwane hasło